ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS į lietuvių fotografiją įžengė su septintojo dešimtmečio neoromantikų grupe, kuri savo kūrybines pastangas nukreipė apibendrinto, tipizuoto savo tautos atstovo paveikslo sukūrimui. Tačiau greitai šis fotografas ištruko iš savo bendrosios koncepcijos – pernelyg idealizuojančios ir todėl ribotos – rėmų. Išmintingi seni veidai , poetiškas susitaikymo ir atsisveikinimo liūdesys, romantiški senojo kaimo ir ne mažiau idealizuoti miesto vaizdai veržliam Aleksandro Macijausko teperamentui ir staigiai intelektualinei įžvalgai buvo per siauras repertuaras. Ryžtingai pasukęs individualiu keliu, jis žymiai išplėtė tradicinę poetizavimo sferą. Jo išraiškos rūpesčiu tapo gražūs ir negražūs apyvokos daiktai, gyvuliai, mašinos, ne į meditaciją, o į šiurkštų, bet sveiką gyvenimą pasinėrę valstiečiai. Taip antai 1969–84 m. sukurta „Kaimo turgų” serija, didžiausias jo darbas, pribloškia savo medžiagiškumu, konkretumu, realizmu, chaoso iliuzija. Bet tam tikri pasikartojantys vaizdo sąrangos principai sako, jog nacionalinio gyvenimo dokumentavimas nebuvo vienintelė fotografo intencija.

Aleksandro Macijausko kompozicinių struktūrų, jo atrastų tuo metu, kai 6–7 dešimtmečių sandūroje buvo „choru” išbandoma plačiakampė optika, niekas taip prasmingai nepakartojo. Plačiakampiškos deformacijos, žemas rakursas jo „Kaimo turguose” formuoja ypatingą distanciją su fotografuojama situacija, provokuoja ne tik psichologinį, socialinį, bet ir ontologinį jos suvokimą. Macijauskiškos kompozicijos mįslė pasireiškia ir tuo, kad padeda pergrupuoti žmonių, daiktų ir gyvulių pasaulius, ištraukdama pastaruosius iš skendėjimo žmonių reikšmingumo šešėlyje. „Veterinarijos klinikų” (1977–86) serijoje, kurią kritikai pavadino „humanizmo abėcėle”, iškreivinta erdvė efektingai išreiškia ligos, baimės atmosferą. Šiuose darbuose išryški dramatiškasis Macijausko talentas valdyti žiaurios situacijų epikos ir šviesaus žmogaus paveikslo pusiausvyrą.

Nuo fokusuoto taško į šalis energingai besiskleidžiantis gyvenimas, daiktų, santykių, reikšmių knybždėlynas, šį dėsnio ir atsitiktinumo, džiaugsmo ir skausmo visata Macijausko fotografijose niekada neturi destrukcijos dvasios – tuo jis griežtai išlieka optimistinės savo kartos pasaulėjautos ribose. Net savo „Išeinančių medžių” (1983–85) cikle užuot veikęs mus mirties veidų liūdnumu, Macijauskas įspūdingai atskleidžia įgimtą visko, kas gyva, savybę atkakliai priešintis mirčiai. Sakytum animalistinis gamtos gyvybinių galių jutimas „Turgų” serijoje perauga į visuomenės, atskiro žmogaus vitalizmo, grubiai ir gražiai besireiškiančių gyvybinių galių eksplonavimą – net tada, kai tam, kad geriau suprastume šių dalykų vertę, jis stumteli vaizdą prie absurdo ribos.

Mokėjimas„sukoncentruoti materiją”, išraiškingai suteikti ją pirmame plane ir tuo pat metu sutranscendentinti vaizdą – viena nuostabiausių Macijausko stiliaus savybių ir pagrindinė jo darbų metaforiškumo prielaida. Rūpesčių ir šventės bruzdesį, kaip ir nesudėtingą armonikos, triūbos melodiją, persmelkia sekmadieninės simfonijos frazės, pasigirstančios iš tolybių – žemas rakursas pirmojo plano sumaištį projektuoja ramiame dangaus fone, ir etnografinis, empirinis vaizdelis virsta gyvenimo scena, paslaptinga misterija. Todėl eilines penkias pardavėjas anglų kritikas Jan Jeffrey gali interpretuoti kaip „likimo deivių prezidiumą, tiriantį, kas žino, koks nepatvarus yra kūnas”, arba sakyti, kad „Macijausko kaimiečiai tarsi iš pasakojimų ar mitų kilę”. Ta pati stiliaus savybė leidžia rusų kritikui V. Diominui nusistebėti, kad„šios reportažinės nuotraukos pilnos simbolinės energijos”. Aleksandro Macijausko darbai apkeliavo daug Europos ir Amerikos galerijų, daug kartų autoriui buvo paskirti tarptautiniai apdovanojimai.                                                                          Laima Skeivienė, „Literatūra ir menas”, Vilnius, Lietuva, 1988

„Aleksandras Macijauskas pateikė savo požiūrį į nūdienos žmogų, į pasaulį. Kartais jis skeptiškas, kartais liūdnokas bet visada kupinas tikro žmogiško jausmo, jo kalba sugestyvi”. L. Hlavač. “Vytvarnictva, fotografija, film”, Nr. 2. Čekoslovakija, 1970

„Aleksandrui Macijauskui fotografija yra ne veidrodis, o padidinamas stiklas”. Meno mokslų daktaras Anri Vartanov. Maskva. „Nemunas”, Kaunas, 1970

„Aleksandras Macijauskas laisvai naudojasi pačiomis moderniausiomis priemonėmis tradicinėms sąvokoms išreikšti”. Arthur Goldsmith. “Popular Photography”, JAV, 1972

“Tikrasis avangardizmas gimsta ne Vakaruose – ateina iš Rytų ir tėra „kniaukimas“, palyginti su ta jėga, nekonvencionalumu, drąsa, kai A. Macijauskas apsiavęs mėšlinais guminiais batais įžengia į turgaus aikštę ir išeina nešinas krepšiu fotografiju”  Jean Claude Lemagny.  Arlio fotografijos festivalis 1975 m

„Gal ir buvo tik du tokie lietuviai fotografai maištininkai, nuolat kvestionavę įprastą fotografijos sampratą:Aleksandras Macijauskas ir Vitas Luckus. Sukilo vėliau ir jaunimas, bet tai jau buvo „bangos” maištas, o Aleksandras Macijauskas ir Vitas Luckus nuolat spirgėjo iš prigimties”. Fotografijos ir kino kritikas Skirmantas Valiulis. „7 meno dienos”, Vilnius, 1977

„Humanizmas mėšle ir kraujuje”. Viktor Diomin. Maskva. Iš paskaitos Nidos seminare apie Aleksandro Macijausko „Veterinarijos klinikų” ciklą, Lietuva, 1978

„Lietuvių fotografijoje Aleksandras Macijauskas sukrečia”. Rašytojas Lev Aninskij. „Očerki o Litovskoj fotografii”, Maskva, 1984

„Aleksandro Macijausko darbuose negrožis tampa tuo, kas užmena būties mįslę, priverčia mus susimąstyti apie gyvenimą ir mirtį”. Algirdas Gaižutis. „Literatūra ir menas”. Vilnius, 1993

„Aleksandras Macijauskas, kaip ir Kristijonas Donelaitis, pajuto savo tautos autentišką pulsą ten, kur daugelis nė nemanė jo užčiuopti”. Algimantas Kezys. Aleksandro Macijausko „Mano Lietuva”. „Draugas”, Čikaga, 1995

„Labiau apnuoginančio gyvenimo reiškinius menininko lietuvių margoje fotografijoje aš nežinau. Net ir tiems, kurie fotografuoja nuogus vyriškos ir moteriškos lyties piliečius, vargu bau ar pavyksta taip apnuoginti žmogaus kūną ir dvasią kaip Aleksandrui Macijauskui, fotografuojančiam apsirengusius veterinarus ar turgaus žmones”. Poetas Alis Balbierius. “Literatūra ir menas”, Vilnius, 1997

„Aleksandras Macijauskas kuria fotografijas iš kasdieninės realybės dalelyčių. Jo vaizduojamos sąveikos tampa portretiniais simboliais, nevaržomai kalbančiais apie gyvenimą. Tokios raiškos priemonės giliai įleidusios šaknis meno istorijoje, pradedant P. Pikaso„Gernika” ir baigiant F. Gojos gyvenimo detalėmis”. Steve Yates. Museum of New Mexico, 2001

„Aleksandro Macijausko fotografijų galia slypi jo gebėjime sustiprinti mūsų atpažinimą per paprasčiausias emocijas. Jos padaro mus pažeidžiamus, kas sukelia nerimą, nes išjudina paslėptą mumyse baimę”. Parodos „Dokumento avangardas: Aleksandro Macijausko fotografijos” kuratorius profesorius Van Dere Coke. Museum of New Mexico, 2001

„Aleksandras Macijauskas, dar 1964 metais pradėjęs sukti fotografijos ratą, yra vienas kontraversiškiausių mūsų kūrėjų,„destabilizuojančio” temperamento įsikūnijimas, gebantis sufokusuoti tikrąją ir virtualią realybę, aprėpiantis viską – nuo reportažo iki grotesko”. Fotomenininkas, istorikas Stanislovas Žvirgždas. „Fotografijos mėnuo”, Bratislava, Slovakija, 2005

Objektyvus matymas pagal Macijauską yra ne lengvai pagaunamo paviršiaus fiksacija, ne realios akimirkos pasyvus sustabdymas, o intuityvi veiksmo užuomazgos pagava ir būsimojo laiko transformacija į dabartį. Margarita Matulytė. Prieš ir už „Paskutinę knygą”. [re:] fotografija, Nr. 2 (15), Vilnius, 2007

STRAIPSNIAI, INTERVIU

A. Macijauskas: mums reikia ir proto, ir kumščių, ir širdies 2017-07-09 20:00:00 Jūratė Kuzmickaitė

Jonas Kaunietis AR GALIMA PASTATYTI PAMINKLĄ DVASINGUMUI? Gruodžio 28 d. 2011

„Prospekto Galerijoje“ – A.Macijausko paroda „NEGRAŽI FOTOGRAFIJA Vasario 4 d. 2014

Aleksandras Macijauskas LIETUVOS FOTOGRAFIJA IŠ TIKRŲJŲ YRA KAIMO FOTOGRAFIJA Gegužės 17 d. 2013 Agnė Kairiūnaitė

Aleksandras Macijauskas NUOBODULYS YRA NUSIKALTIMAS! Liepos 26 d. 2011 Vidmantas Kiaušas

Skirmantas Valiulis RATAS Birželio 11 d. 2010

Romualdas Rakauskas FOTOVI(T)RAŽAI. NUOGAS MAIŠTININKAS TROLEIBUSE Birželio 3 d. 2010 Romualdas Rakauskas

Aleksandras Macijauskas Sėkmę lėmė talentai. Kalbino Gražina Viktorija Petrošienė Bernardinai.lt [pradinis šlatinis: Nemunas], 2009-12-28

Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas „Paskutinė" Aleksandro Macijausko knyga Literatūra ir menas, Nr. 3153, 2007-07-27

Skirmantas Valiulis Kelias į tylą Septynios meno dienos2006-09-01 nr. 720

FOTOMENININKAI – APIE KŪRYBOS DRĄSĄ IR BAIMĘ Spalio 13 d., 2005 Užrašė Dovilė ZELČIŪTĖ

Skirmantas Valiulis Gyvenimas kapinyne. Aleksandro Macijausko fotografijų paroda „Atmintis. 1969-2003" 7 meno dienos, Nr. 635, 2004-11-05

VEIKLOS VERPETUOSE Tokiame sukakčių fone Jaunasis metraštininkas ALVYDAS VAITKEVIČIUS kalbina Senąjį metraštininką ALEKSANDRĄ MACIJAUSKĄ Gruodžio 23 d., 2004 Literatūra ir menas

My Lithuania by Aleksandras Macijauskas, compiled by D.Mrazkova and V.Remeš, Thames and Hundson Ltd, London 1991
Kaimo turgus / Countryside Markets by Aleksandras Macijauskas, Mintis, Vilnius, 1992
Gyventi / To Live), compiled by Aleksandras Macijauskas, Kaunas, Art Fund, Kaunas, 1997
The Avant-Garde Document: Photographs by Aleksandras Macijauskas, Museum of New Mexico, Museum of Fine Arts, Santa Fe, New Mexico, USA
Aleksandras Macijauskas. Rinktinė / Selected photographs compiled by Aleksandras Macijauskas, Vaga, Vilnius, 2003
Aleksandras Macijauskas. Atmintis. Kelias į tylą / Memory. Way to Silence), compiled by Aleksandras Macijauskas, 2006
Aleksandras Macijauskas. Paskutinė knyga, fotografijų rinktinė 2 / The Last Book, selected photographs 2) compiled by Aleksandras Macijauskas
Aleksandras Macijauskas. Ratas, fotografijų rinktinė 3 / The Whel) compiled by Aleksandras Macijauskas, 2010
Aleksandras Macijauskas. LIETUVOS KAIMO TURGUOSE - LITHUANIAN RURAL MARKETS 1968-1980 compiled by Gintaras Česonis, 2018

A.MACIJAUSKO SUDARYTOS KNYGOS

Edmundas Kolevaitis. TANGO: [fotoalbumas] / sud. A.Macijauskas. Kaunas, VŠĮ „Senamiesčio Klubas“: 2019. 285p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Edmundas Kolevaitis. PANGEA 2: [fotoalbumas] / sud. A.Macijauskas. Kaunas, VŠĮ „Senamiesčio Klubas“: 2018. 299 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Raimondas Puišys. ВОРКУТА 67 ПАРАРЕЛЬ: [fotoalbumas] / sud. A.Macijauskas. Kaunas, 2016. 264 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Raimondas Puišys. AUKŠTUMOS ŽEMUMOS: [fotoalbumas] / sud. A.Macijauskas. Kaunas, 2012. 176 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Edmundas Kolevaitis. PANGEA: [fotoalbumas] / sud. A.Macijauskas. Kaunas, VŠĮ „Senamiesčio Klubas“: 2012. 270 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Romualdas Augūnas. Sapnuoju Lietuvą: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Vilnius, Nacionalinis fotografijos meno fondas: 2010. 216 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Tochiki Ozawa. Kelionės į pastelines spalvas 4. Australija iš arti: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Kauno skyrius. 2009. 88 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Tochiki Ozawa. Kelionės į pastelines spalvas 3. Akmens kultūros šalis Turkija: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Kauno skyrius. 2008. 76 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Tochiki Ozawa. Kelionės į pastelines spalvas 2. Užburianti Lietuva: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Kauno skyrius. 2007. 84 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Tochiki Ozawa. Pastelinių spalvų kelionės: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Kauno skyrius. 2006, 84 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Tochiki Ozawa. Etude nude: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Kauno skyrius, 2006. 80 p. Gretut.tekstas liet., anglų, rusų k.

Romualdas Augūnas. Žmonės kalnuose: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2002. 204 p. Gretut.tekstas liet., anglų, rusų k.

Jonas Strazdauskas. Mažeikių kraštas: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Mažeikiai: Mažeikių rajono kultūros rėmimo fondas, 1999, 160 p. Gretut.tekstas liet., anglų k, rusų k.

Buračas: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Vilnius: Baltos lankos 1998, 168 p. Gretut.tekstas liet., anglų k.

Romualdas Augūnas. Tas didelis mažas pasaulis: [fotoalbumas] / sud. A. Macijauskas. Kaunas: Kauno meno fondas, 1998. 216 p. Gretut.tekstas liet., anglų, rusų k. Balys

FOTOGRAFIJOS SAUGOMOS

Fotografijos muziejus, Šiauliai, Lietuva

San Francisco Museum of Modern Art, USA

Museum of New Mexico, Museum of Fine Arts, Santa Fe, USA

Bibliotheque Nationale, Paris, France Musee Reattu, Arles, France

Musee Francais de la Photographie, Bievres, France

International Centre of Photography, New York, USA

Modern Art Museum, Stockholm, Sweden

Museu internacional de fotografia. Catalunya, Spain

FIAP Collection, Lozano, Switzerland

Victoria and Albert Museum, London.

Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

National Gallery of Art, Washington DC, USA.

The Lumiere brothers Center for Photography, Moscow, Russia

Fondazione Modena Arti Visive – Galleria Civica, Italy

ACKLAND ART MUSEUM The University of North Carolina at Chapel Hill

MO Museum, Vilnius, Lithuania

PERSONALINĖS PARODOS

1968 Čiurlionis Museum, Kaunas, Lithuania

1969 Union of Journalists, Moscow, USSR

1970 House of Print Trades Workers, Riga, Latvia

1970 Retrospective, Malaya Galeria, Bratislava, Czechoslovakia

1970 Art Museum, Ruzhomberok, Czechoslovakia

1970 Nacionalinė biblioteka, Paryžius, Prancūzija

1971 House of Culture, Šiauliai, Lithuania

1971 People’s Ethnographical Museum, Leningrad, USSR

1974 Tribina Maldih, Novy Sad, Yugoslavia (retrospective)

1974 National Library, Paris, France

1974 Gallery of Association of Lithuanian Photographers, Vilnius, Lithuania

1975 Hotel de Ville, Arles, France  “Village Markets“

1976 Retrospective, Gallery of Photography, Warsaw, Poland

1976 Retrospective, Gallery of Photography, Krakow, Poland

1977 Retrospective, House of Culture, Brno, Czechoslovakia

1977 Musse Reattu, Arles, France  “Lithuanian Village Markets“

1977 Photoclub A.P.27, Brussels, Belgium  “Lithuanian Village Markets“

1979 Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania  “TheVeterinary Clinics“

1979 Retrospective, Gallery of Fils, Brussels, Belgium

1979 Retrospective, Art Criticism Institute, Moscow, USSR

1979 Retrospective, House of Culture, Kishinnev, Moldavian SSR

1979 Retrospective, House of Culture, Tiraspol, Moldavian SSR

1979 Prakapas Gallery, New York, USA  “The Veterinary Clinics“

1980 Retrospective, Photo Gallery, Kaunas, Lithuania

1980 Retrospective, House of Culture, Burgas, Bulgaria

1980 SNO Library, New York, USA  “Lithuanian Village Markets“

1981 Retrospective, Babylon Cinema, Berlin, Germany

1982 Retrospective, Photo Gallery, Bratislava, Czechoslovakia, traveling exhibition to Pribor, Usti nad Laben, Most and Banska Bystrica

1984 Valokuva Galleria, Finnfoto, Helsinki, Finland

1984 Photo Gallery, Kaunas, Lithuania „Footprints on the bank“

1984 Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania Retrospective, R.I.P., Arles, France

1985 Retrospective, Joensuu Art Museum. Joensuu. Finland.

1985 Retrospective, Pohotographic Gallery “Rantagalleria”. Oulu. Finland.

1986 Chateau d‘Eau Municipal Gallery, Toulouse France (retrospective)galeriechateaudeau.org

1986 Retrospective, Exhibition House, Vitebsk, Belarussia

1987 Retrospective, Institute of Russian Language, Moscow, USSR

1987 Retrospective, Culture Centre for Youth, Leningrad, USSR

1987 Retrospective, Art Exhibition Palace, Sofia, Bulgaria

1988 Retrospective, Photo Gallery, Kaunas, Lithuania

1988 Retrospective, Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania

1988 Retrospective, Art Exhibition Palace, Vilnius, Lithuania

1988 Retrospective, House of Architects, Lvov, Ukraine

1988 Retrospective, Photography Museum, Lvove, Ukraine

1991 Retrospective, History Museum, Montpellier, France

1991 Portfolio Gallery, London, Great Britain  “My Lithuania“

1992 Photo Gallery, Kaunas, Lithuania  “This Wild and Small World“

1992 Photo Gallery, Vilnius, Lithuania  “This Wild and Small World“

1993 Retrospective, Gallery “Les Chiroux“, Liege, Belgium

1993 Photo Gallery, Vilnius, Lithuania  “Memory“

1993 Photo Gallery, Klaipėda, Lithuania  “Lithuanian Village Markets“

1994 Fujifilm Photo Gallery, Kaunas, Lithuania  „Memory“

1994 Museum of Lithuanian Art, Lemont, Illinois, USA  “Lithuanian Village Markets“

1994 Lithuanian Art Museum, Chicago, USA  “Lithuanian Village Markets“

1994 Palais des Congres et de la Culture, Le Mans, France  “The Veterinary Clinic“

1995 Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania  “Memory“

1995 Galerie Im Pferdestall, Galerie “Alte Schosserei“, Berlin, Germany,  “Tod und Ritual“

1995 Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania.  Retrospective

1995 Fujifilm Photo Gallery, Kaunas, Lithuania  “Memory“

1995 Retrospective, Photo Gallery, Nyiregyhaza, Hungary

2001 Museum of New Mexico, Museum of Fine Arts, Santa Fe, USA  “The Avant-Garde Document: Photographs by Alexandras Macijauskas“

2002 Art Gallery KI, Tokyo, Japan  “The Avant-Garde Document: Photographs by Aleksandras Macijauskas“

2004 “Cow’s Dream“. Art Gallery KI, Tokyo. Japan

2004 Photography Gallery Prospektas, Vilnius, Lithuania  “Memory“

2005 Giedre Bartelt Galerie. Berlin. Germany   “Aleksandras Macijauskas: One man-show“

2005 Gallerie Opera, Divadlo Iribo Myxona. Ostrava „Aleksandras Macijauskas: Život je krásny“

2005 Mala Galeria ZPAF – CSW. Warszawa  “Photoanecdotes“

2005 Stara Galeria ZPAF. Warszawa. Retrospective

2005 Month Of Photography. Dom umenia. Bratislava, Slovakia. Retrospective.

2006 Museum of Photography, Šiauliai, Lithuania  “Cow’s Dream“

2006 Kawamura Memorial Museum of Art. Japan  “Memory. Way to Silence”

2007 At Pastoral Kazo (Kazo City Hall), Kazo-shi, Saitama-ken, Japan  “Memory. Way to Silence”

2007 Moscow House of Photography. Gallery “Glaz”.

2007 Foto Art Festival. Bielsko-Biala. Poland

2007 Taiwan. Pethany Larsen Gallery

2008 Sankt Peterburg, Russia. Exhibition series “World Stars. A. Macijauskas”. Rachmaninow Yard Gallery.

2008 Fujifilm Photography Gallery, Kaunas, Lietuva  „Kaunas pro autobuso langus”

2009 Aleksandras Macijauskas. Prospekto Gallery , Vilnius, Lietuva

2009 The Lumiere Brothers photogallery, Moscow, Russia

2010 Lietuvos nacionalinė galerija, Vilnius, Lietuva  „Demonstracijos Kaune”

2014 Prospekto Gallery, Vilnius, Lietuva “Negraži fotografija “

2020 Mažeikių muziejus, Mažeikiai  Aleksandras Macijauskas „Žemaitijos turguose“

GRUPINĖS PARODOS

1969 9 Lietuvos fotografai. Centriniai žurnalistų namai, Maskva, Rusija

1973 Four Contemporary Photographers of Lithuania, Aleksandras Macijauskas, Algimantas Pilvelis, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus, The Photographers’ Gallery LTD, London

1974 Photographers’ Gallery, London, GB. –„Four Lithuanian Photographers“.

1979 Canon Photo Gallery, Amsterdam, the Netherlands. –„Lithuanian Photography“.

1979 Galerie et fils. Bruxelles. –“Images des Hommes“

1979 Aleksandro Macijausko ir Antano Sutkaus paroda, Prakapas Gallery, Niujorkas

1979 FNAC Montparnasse galerija, Paryžius, Prancūzija

1979 Venezia’79, Contemporary European Photography, John Batho, Aleksandras Macijauskas, Michel Szulc Krzynowsky, Italy, Venezija

1980 Photographers’ Gallery, London ,GB.–„Lithuanian Photography“.

1980 Galerie et fils. Bruxelles. – Photographies Bill Brandt, Mario Giacomelli, Aleksandras Macijauskas.

1984 Benteler Galleries, Houston, Texas, USA. – “Contemporary European Photography.”

1985 Fotografijos centras, Stokholmas, Švedija.

1985 Museum of Modern Art, San Francisko /USA/.

1986 San Francisco Museum of Modern Art. –“Photography: A Facet of Modernism.”

1986 Centre Nationaille de la Photographie, Paris, France.

1987 Museum of Modern Art, San Francisko, USA. –„Facets of Modernism“.

1987 Modernaus meno muziejus, Oksfordas, Didžioji Britanija

1987 UNESCO būstinė, Paryžius, Prancūzija

1987 A. Puškino rusų kalbos institutas, Maskva, Rusija

1987 Parodų salė, Trnava, Čekoslovakija

1987 Fotografijos draugija, Kopenhaga, Danija

1987 Fotografijos muziejus, Helsinkis, Suomija

1988 General San Martin fotografijos galerija, Buenos Aires, Argentina

1988 Fotografijos galerija, Hebas, Čekoslovakija

1988 Aleksandro Macijausko ir Antano Sutkaus fotografijos paroda, galerija „Comptoir de la photographie“, Paryžius

1990 L’Anne de l’Est. Muse d’ Elyse, Lozana, Šveicarija

1990 Fotografijos festivalis, Arlis, Prancūzija

1990 Atmintis ir intuicija. Šiuolaikinė Lietuvos fotografija. Dailės muziejus, Lodzė, Lenkija

1991 Fotografijos muziejus, Helsinkis, Suomija

1992 Fotografijos aspektai. IFA galerija, Berlynas, Vokietija

1993–1994 Paveikslų atmintis. Baltijos fotografija šiandien („Das Gedächtnis der Bilder“), Stadtgalerie im Sophienhof, Kiel; Rostoko parodų salė, Vokietija; Latvijos parodų salė, Ryga; Šiuolaikinio meno centras, Vilnius; Berlyno galerija Martin Gropius Bau; Valstybinė dailės akademija, Gdanskas, Lenkija; Nikolaj parodų rūmai, Kopenhaga, Danija

1994 Gallery Obalne, Piran, Slovenia;

1995 Duona ir druska. Edinburgo dailės koledžas, Edinburgas, Didžioji Britanija

1995 Gyvybingumas ir permainos Lietuvos fotografijoje. Gahlberg Gallery, Čikaga, JAV

1995 VII Šiaurės kino festivalis, Ruanas, Prancūzija

1996 Duona ir druska. Cornerhouse galerija, Mančesteris, Didžioji Britanija

1996 Uždrausti Lietuvos fotografų aktai. Miunchenas, Vokietija

1997 Fotografijų paroda iš FIAP kolekcijos, Tarptautinis diaporamų festivalis, Ambérieu en Bugey, Prancūzija

1997 Ancien Carmel, Tarbes, Prancūzija

1997 Gallery Loža Koper, Mestna Galerija Ljublana, Slovenia. Aleksandras Macijauskas, Antanas Sutkus.

1998 FUJIFILM photography gallery, Kaunas, Lithuania.„Three plus One“ together with Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, Romualdas Požerskis. Nude.

1999 Šiuolaikinė lietuvių fotografija. Rytų Europos fotografijos mėnuo. Kultūros namai, Bratislava, Slovakija

1999 Galery of Shinjuku, Tokijas, Japonija

1999 Šiuolaikinė lietuvių fotografija. Jozefo Sudeko fotografijos namai, Praha, Čekija

2001 Kaip gyveni, žmogau? Fotografijos galerija Prospektas, Vilnius

2002 Fotografijos festivalis, Tokijas, Japonija

2002 Lietuviškos įžvalgos: fotografija nuo 1960 m. iki dabar. Leinwandhaus galerija, Frankfurtas prie Maino, Vokietija

2003 „Das Baltische Fotolinse“, Schloss Holligen, Bernas, Šveicarija

2003 Photo-eye Gallery, Santa Fe, New Mexico. USA.

2004 Aleksandro Macijausko, Antano Sutkaus, Vito Luckaus ir Romo Juškelio paroda Beyond Memory: Nekonformistinės fotografijos iš Sovietų Sąjungos paroda iš Nortono ir Nancy Dodge’ų kolekcijos, Jane Voorhees Zimmerli meno muziejus, Niu Bransvikas, Kanada

2005 Galery Lichtblick. Koln. Germany.Aleksandras Macijauskas, Antanas Sutkus, Artūras Valiauga.

2005 Galerie Opera, Divaldo Jifiho Myrona, Aleksandras Macijauskas (Život je krasny) Romualdas Požerskis (Zahrady vzpominek) Ostrava, Čs.

2005 Museum Folkwang, Essen, Germany.

2006 Pakeliui į 21 amžių, Hanso Christiano Anderseno muziejus, Festivalis. Aleksandras Macijauskas, Antanas Sutkus, Romualdas Požerskis. Roma, It.

2008 Rietavo Oginskio muziejus.

2009 Nacionalinė dailės galerija.

2013 Photogallery Aleksandras Macijauskas and Rimaldas Vikšraitis Borderliners, Penarth LTD

2018 The passage of daily life. Photography exhibition. MO museum, Vilnius, Lithuania

2019 Panevėžys International Photography Biennial “Man and the City 2019” Panevežys and Alytus, Lithuania

REPRODUKCIJOS UŽSIENIO FOROGRAFIJOS LEIDINIUOSE

A WORLD HISTORY OF PHOTOGRAPHY / 546 THE STRAIGHT IMAGE 706. ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS. In the Veterinary Clinic, 1977. Gelatin silver print. Print collrctions. Aleksandras Macijauskas

PHOTOGRAPHY A FACET OF MODERNISM / PHOTOGRAPHS FRPM THE SAN FRANCISCO MUSEUM OF MODERN ART VAN DERN COKE WITH DIANA C. DU POINT, HUDSON HILLS PRESS NEW YORK / 138 – 139 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS 1977 from the series In the Veterinary Clinic

HISTOIRE DE LA Photrography, Bordas, Paris, 1987/ Legmany, Jean-Claude and Roulle

Photographie tome2 photographie acquisitions 1976 – 1980 / Copyring 1981 Bruxelles/ 150 – 153 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „In the market“

WHAT IS PHOTOGRAPHY 150 Yers of photography Praha 1989 / 256, 340 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS 1968 – 78 From The Village Markets

PHOTOGRAPHERS ENCYCLOPEADIA INTERNATIONAL 1839 to the present / Copyring 1985 Michele + Michel Auer Editions Camera Obscura CM-1248 Hermance, Geneve/ ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Wheel 1967“

2 INFORMATORIUM PRO KAŽDEHO / ANES MODERNI VŠEVEO LITERATURA / DIVADEO / FILM / FOTOGRAFIE @ Mlado fronta, 1984 Photography @ Mlada fronta 1984

MASTERS OF PHOTOGRAPHY A THEMATIC HISTORY / First published in the USA 1987 Text by Daniela Mrazkova / 171, 181, 183 – 185 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS 1968 – 78 from the cycle Village Markets

Images des Homes photographes europees / Compose en Tiffany par Graphiservice, Bruxeles/Acheve d’imprimer en juin 1979 / 90 – 95 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS 1968 – 78 in the Market

Contemporary Photographers / @ MACMILLAN PUBLISHERS (JURNALS DIVISION)LIMITED, 1982 / 469, 470 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS In the Veterinary Clinic, 1977

Contemporary Photographers THIRD EDITION / St. James Press An International Thomson Publishing Company, 1995 / 689 – 691 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS Series Memory, 1993

Photography Venezia’79 / Printered in Italy / 188, 382 – 384, 390 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Woman with pig“

HISTORIES D’OEUFS / 1999 Editions Ideas et Calendes SA Imprime en Suisse / 22, 26, 27, 43, 75, 124 – 127 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „In the Market“, „Photo anecdotes“

BODY VISION Lituanian nudes / ANNETTE NELLESSEN AND MATTHIAS REUSS 1996 / 71 – 83 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Photo anecdotes“

Photography Year Book 1972 / Published by FOUNTAIN PRESS, England / 85 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Forester“

Photography Year Book 1974 / Published by FOUNTAIN PRESS, England / 175 – 176 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Portrait“

Photography Year Book 1978 / Published by FOUNTAIN PRESS, England / 185 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Memory“

Photography Year Book 1993 / Published by FOUNTAIN PRESS LTD, England / 100, 101, 136 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Veterinary Clinic“, „Korida“

dumont foto 1 / Fotokunst und Fotodesign international 1978 Du Mont Buchverlag. Koln, Germany / 176 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „In the Market“

dumont foto 2 / Fotokunst und Fotodesign international 1980 Du Mont Buchverlag. Koln, Germany / 63 – 65 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Veterinary Clinic“

FOTOGRAFEN aus der UdSSR / Presse Informations Agentur Gesellcshaft m.b.H (PIAG) Baden-Baden 1, 1982 / 73 – 76 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „In the Market“

Fotojahrbuch international 1970/71 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 140 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Die Kanone“

Fotojahrbuch international 1972 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 144 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Einsamkeit“

Fotojahrbuch international 1973 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 80, 97, 107 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Prachtexemlar“, „Vor des Demonstration“

Fotojahrbuch international 1974 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 93, 94, 137 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „In der Moskouer Metro“, „Schift sreparator“, „Aus dem Market“

Fotojahrbuch international 1975 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 137, 164-165 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Sprung“, „“

Fotojahrbuch international 1976 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 160 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Indian summer“

Fotojahrbuch international 1978 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 57 – 61 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Aus dem Market“

Fotojahrbuch international 1980/81 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 73 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Sommer“

Fotojahrbuch international 1982 / Leipzig: VEB Fotokinoverlog / 104, 168 – 171 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Schiftbauer“, „In der Tierklinik“

Another Rusia 1986 / 2, 3, 8, 106-121, 167, 175 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „Village Markets“, „The beach“

Pribėh fotografie 1985 / 171, 181, 184, 185 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „“

LIETUVOS FOTOGRAFIJA iki XXI a. 2002m /161, 167 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „“

XXa. Lietuvos fotografijos analogija 2./Anthology of the 20-th Century Lithuanian Photography 2012m / 36 – 55 pages / ALEKSANDRAS MACIJAUSKAS „The Whell“, „Demonstration in Kaunas“, „Lithuanian countryside markets“, „Summer“, „In the Veterinary Clinic“